צוות

יובל בנימיני

ד"ר יובל בנימיני

02-5883280
yuval.benjamini@mail.huji.ac.il
חדר 4414

תחום התמחות: סטטיסטיקה של מסדי נתונים גדולים עם יישומים במדעי המוח.

פרופ' משה חביב

פרופ' משה חביב

02-5883308
Moshe.Haviv@mail.huji.ac.il

חקר ביצועים, תורת התורים, התנהגות איסטרטגית וקבלת החלטות בתורים,

שיתוף בין תורים, בעיות החלטה מרקוביות, פרטורבציות סינגולריות בשרשרת מרקוב