פרופ' מיכה מנדל

tmvnh_mykh
פרופ'
מיכה
מנדל
ראש המחלקה
חדר 4402
02-5883303
micha.mandel@mail.huji.ac.il
Biostatistics, Biased Sampling, Forensic Statistics