ד"ר אסף וינשטיין

אסף וינשטיין
ד"ר
אסף
וינשטיין
02-5883790
asaf.weinstein@mail.huji.ac.il
תחומי התמחות: ניתוח נתונים רחב-היקף, השוואות מרובות, שיטות בייזיאניות, תורת ההחלטות.