פרופ' בני יקיר

בני יקיר
פרופ'
בני
יקיר
חדר 4401
02-5883300
Benjamin.Yakir@mail.huji.ac.il

הסתברות ישומית, ערכי קיצון בשדות מקריים, יישומים סטטיסטיים בגנטיקה.