פרופ' דוד צוקר

דוד צוקר
ראש החוג
חדר 3410
02-5883053

Biostatistics
Survival Analysis
Nonlinear Statistical Models with Covariate Measurement Error
Analysis of Repeated Measurement Data (Continuous and Binary)
Clinical Trial Design