פרופ' גל אלידן

גל אלידן
פרופ'
גל
אלידן
חדר 4419
02-5883313
galel@huji.ac.il

למידה ממוחשבת - Machine Learning