ד"ר יובל בנימיני

יובל בנימיני
חדר 4414
02-5883280

תחום התמחות: סטטיסטיקה של מסדי נתונים גדולים עם יישומים במדעי המוח.