ד"ר אור צוק

אור צוק
ד"ר
אור
צוק
יועץ לתלמידי מוסמך במדע הנתונים
חדר 4405
02-5883304
or.zuk@mail.huji.ac.il

ביולוגיה חישובית, סטטיסטיקה גנטית, למידה סטטיסטית