ד"ר אור צוק

אור צוק
יועץ לתלמידי מוסמך במדע הנתונים
חדר 4405
02-5883304

ביולוגיה חישובית, סטטיסטיקה גנטית, למידה סטטיסטית