פרופ' יאן דולינסקי

יאן דולינסקי
פרופ'
יאן
דולינסקי
יועץ לתלמידי מוסמך בסטטיסטיקה ודוקטורט
חדר 4422
02-5881082
yan.dolinsky@mail.huji.ac.il

Stochastic Finance, Applied Probability