• תואר בוגר בסטטיסטיקה ומדע הנתונים Data Science
  • scholarships_poster

אנו שמחים לבשר כי המחלקה לסטטיסטיקה קיבלה אישור מהמועצה להשכלה גבוהה לפתיחת תואר בוגר חדש בסטטיסטיקה ומדע הנתונים -Data Science.

בשנים האחרונות חלים שינויים נרחבים בצרכי השוק התעשייתי והמדעי  וישנה דרישה גדולה בארץ ובעולם למדעני נתונים. מסדי נתונים גדולים ומורכבים נאספים בתחומים רבים וניתוח נכון שלהם הינו המפתח להסקת תובנות בעלות משמעות מדעית, כלכלית וחברתית.  

התואר החדש בסטטיסטיקה ומדע הנתונים יכין את תלמידי המחלקה לאתגרים העכשוויים של התמודדות עם קבצי נתונים גדולים ולעיסוק המרתק והמורכב של ניתוח נתונים בעולם המודרני. התכנית משלבת הכשרה מתמטית וסטטיסטית עם הכשרה באלגוריתמיקה ותכנות.