• המגמה החדשה באקטואריה
  • הדגש מדע הנתונים
  • ברכות לפרופ' דני פפרמן

המגמה החדשה באקטואריה

המחלקה לסטטיסטיקה פותחת בשנת הלימודים תשע"ט מגמה לאקטואריה, במסגרת תואר שני בסטטיסטיקה במסלול לא מחקרי. הלימודים יתקיימו במשך שנתיים על פני יומיים מרוכזים בשבוע.

אקטואריה היא תחום המאגד מתמטיקה, סטטיסטיקה, מימון, ומנהל עסקים לשם הערכה וניהול של סיכונים עתידיים לעסקים ולפרטים. אקטוארים הם אנשי מקצוע נדרשים בשוק הפיננסי בכלל ובתחום הביטוח בפרט. הסמכה לאקטואריה מחייבת מעבר של סדרה ארוכה של מבחנים מקצועיים. התוכנית המוצעת תסייע בהכנה למבחנים המתקדמים שבסדרה.

התוכנית מיועדת לאנשים בעלי רקע סטטיסטי/מתמטי חזק שצעדו כבר את צעדיהם הראשונים בתחום האקטואריה. למועמדים מתאימים החסרים ניסיון קודם יוצעו לימודי השלמה מקדימים המעניקים את הרקע הנדרש. 

 

חלק מהקורסים יתקיימו בשפה האנגלית כהכנה למבחנים המקצועיים המנוסחים בשפה זו.

* המגמה תיפתח בכפוף למספר הנרשמים

לשאלות ותשובות 

הדגש במדע הנתונים - Data Science

החל משנת הלימודים תשע"ח פותחת המחלקה לסטטיסטיקה מערך הוראה חדשני בו יינתן דגש לניתוח ממוחשב של מסדי נתונים גדולים. התכנית נועדה להכשיר את תלמידי המחלקה לסטטיסטיקה לאתגרים העכשוויים של התמודדות עם קבצי נתונים גדולים הנאספים על ידי גופים שונים ולעיסוק המרתק והמורכב של ניתוח נתונים בעולם המודרני. לתלמידים אשר יסיימו מערך זה יוכר 'הדגש במדע הנתונים' בגיליון הציונים הסופי לתואר. מבנה תכנית הלימודים תלמידי ההדגש ילמדו את כל קורסי החובה לתואר בוגר בסטטיסטיקה בהיקף 50 נ"ז כפי שמפורט בטבלה שלהלן. בנוסף, ילמדו 16 נ"ז נוספים של קורסי בחירה ייעודיים להדגש. סה"כ 66 נ"ז לתואר בוגר בסטטיסטיקה עם הדגש במדע הנתונים.

למידע נוסף על ההדגש במדע הנתונים