סגל המחלקה

85aa0bcd230a5aa1ad28f48bccc006b4

אמריטי

פרופ' משה חביב

פרופ' משה חביב

02-5883308
Moshe.Haviv@mail.huji.ac.il

חקר ביצועים, תורת התורים, התנהגות איסטרטגית וקבלת החלטות בתורים,

שיתוף בין תורים, בעיות החלטה מרקוביות, פרטורבציות סינגולריות בשרשרת מרקוב