פרופ' משה פולק

משה פולק
חדר 4418
02-5883314

ניתוח סדרתי ובקרת איכות של תהליכים