פרופ' משה פולק

משה פולק
פרופ'
משה
פולק
חדר 4418
02-5883314
moshe.pollak@mail.huji.ac.il

ניתוח סדרתי ובקרת איכות של תהליכים