פרופ' משה חביב

פרופ' משה חביב
חדר 4411
02-5883308

חקר ביצועים, תורת התורים, התנהגות איסטרטגית וקבלת החלטות בתורים,

שיתוף בין תורים, בעיות החלטה מרקוביות, פרטורבציות סינגולריות בשרשרת מרקוב