פרופ' משה חביב

פרופ' משה חביב
פרופ' משה
חביב
02-5883308
Moshe.Haviv@mail.huji.ac.il

חקר ביצועים, תורת התורים, התנהגות איסטרטגית וקבלת החלטות בתורים,

שיתוף בין תורים, בעיות החלטה מרקוביות, פרטורבציות סינגולריות בשרשרת מרקוב