פרופ' רונית ניראל

רונית ניראל
חדר 4407
02-5883086

Modeling health effects of air pollution, environmental spatio-temporal structures, census methodology, official statistics