סגל המחלקה

85aa0bcd230a5aa1ad28f48bccc006b4

יועצים

אור צוק

ד"ר אור צוק

יועץ לתלמידי מוסמך במדע הנתונים
02-5883304
or.zuk@mail.huji.ac.il
חדר 4405

ביולוגיה חישובית, סטטיסטיקה גנטית, למידה סטטיסטית