תואר בוגר

כללי: לימודי החוג נמשכים שלוש שנים וכוללים לימודי חובה ולימודי בחירה.

בשנה א' לומדים כל תלמידי החוג במסלול הדו-חוגי, ובשנת לימודיהם השנייה הם רשאים לעבור למסלול החד-חוגי בהתאם לתנאי המעבר של הפקולטה.

קורס בחירה בשפה האנגלית: תלמידים לתואר בוגר בפקולטה למדעי החברה, מחויבים במסגרת לימודי הבחירה בסטטיסטיקה ללמוד קורס בשפה האנגלית בהיקף 2 נ"ז לפחות (במידה ושני חוגי הלימוד הם במדעי החברה, יוכלו התלמידים לבחור באיזה מהם ילמדו את הקורס באנגלית). פרטים נוספים ראו בשנתון בפרק הפקולטה הדן בנושא 'חובת לימוד קורס בשפה האנגלית'.

תנאי קדם לקורסים: השתתפות בקורס תלויה בקבלת ציון עובר (60 לפחות) בקורסים המשמשים לו כתנאי קדם.

פירוט תנאי הקדם לקורסים השונים מופיע בתיאורי הקורסים בשנתון הפקולטה. פרסים, מלגות ואפשרויות תעסוקה: המחלקה לסטטיסטיקה מחלקת פרסי עידוד לתלמידי בוגר מצטיינים. רבים מתלמידי המוסמך והמחקר מועסקים כעוזרי הוראה ומחקר, וזוכים למלגות מחייה והצטיינות

למבנה הלימודים לחץ כאן

לצפייה ברשימת הקורסים לחץ כאן