תואר בוגר

תכנית הלימודים  לתואר בוגר בסטטיסטיקה ומדע הנתונים:

תוכנית הלימודים מוסיפה לקורסי החובה בתחום הסטטיסטיקה, קורסים חדשים המתקדמים בתכנים הנדרשים למדען נתונים. אחת התכונות החשובות הנדרשות מסטטיסטיקאי או מדען נתונים היא יכולת חישובית ותכנותית חזקה. לשם כך, הכנסנו הרחבה של קורס התכנות ותוספת של קורס מבני נתונים ואלגוריתמים (שניהם בשפת Python או דומה לה) וכן קורס שימושי ב - R בו יינתן דגש על כלים לניתוח נתונים. יינתנו גם שני קורסי חובה חדשים העוסקים באספקטים חישוביים של ניתוח נתונים בשנה ג': i)) קורס ייעודי חדש העוסק בכריית נתונים גדולים (big data), ו-(ii)  קורס שיכלול נושאים בסטטיסטיקה מודרנית ובו ילמדו וייושמו שיטות למידה סטטיסטית מודרניות עתירות מחשוב.

מכיוון שמסדי נתונים מודרניים הם גדולים, עשירים ומורכבים יותר מבעבר, יש לתגבר את ההכשרה בניתוח נתונים ולהתאים אותה לדרישות העולות מנתונים אלו. נוספו שעות לימוד ותרגול של ניתוח נתונים, כולל ניתוח של מסדי נתונים גדולים. קורס חדש בשנה ג' ייוחד לכריית נתונים גדולים ויציג בפני התלמידים מודלים וכלים לאחזור וניתוח נתונים מסוג זה. בנוסף, הקורסים היישומיים בתואר יכללו קורס בשנה ב' בו ילמדו הסטודנטים להשתמש בשפת התכנות הסטטיסטית R המיועדת לניתוח נתונים, וכן קורס בשנה ג' לניתוח נתונים בשיטות סטטיסטיות מודרניות. בנוסף, יוצעו לסטודנטים קורסי בחירה שיוכלו להעשיר את ידיעתם באספקטים חישוביים ובאספקטים של ניתוח נתונים.