סגל המחלקה

85aa0bcd230a5aa1ad28f48bccc006b4

סגל

יובל בנימיני

ד"ר יובל בנימיני

02-5883280
yuval.benjamini@mail.huji.ac.il
חדר 4414

תחום התמחות: סטטיסטיקה של מסדי נתונים גדולים עם יישומים במדעי המוח.

אור צוק

ד"ר אור צוק

יועץ לתלמידי מוסמך במדע הנתונים
02-5883304
or.zuk@mail.huji.ac.il
חדר 4405

ביולוגיה חישובית, סטטיסטיקה גנטית, למידה סטטיסטית