מלגות

 

המחלקה לסטטסיטיקה מעסיקה רבים מתלמידי המוסמך והמחקר בתפקידי עוזרי הוראה ומחקר ומעניקה מלגות מחייה והצטיינות.

רשימת המלגות והזוכים:

המחלקה לסטטיסטיקה מעניקה מלגות מחייה לתלמידי מוסמך שנה א' מצטיינים.

המלגה תינתן לתלמידים מצטיינים בעלי ציון סופי גבוה במיוחד בתואר בוגר בסטטיסטיקה.

המלגה תינתן ל- 10 חודשים במהלך השנה הראשונה ללימודי המוסמך.

עד לסוף חודש ספטמבר, על מבקש/ת המלגה להעביר את הבקשה בצירוף המסמכים הבאים:

  • אישור זכאות לתואר בוגר בסטטיסטיקה.
  • אישור לימודים למוסמך כולל רישום לקורסים בהיקף מלא (ארבעה קורסי חובה)  לשנה"ל תשע"ט (מידע אישי).
  • מילוי טופס בקשה למלגה.

הזכאות למלגה תיבחן ע"י ועדת המלגות של המחלקה, תשובות תינתנה במהלך חודש אוקטובר.

מועד תשלום המלגה – המלגה תשולם החל מחודש דצמבר 2018 ועד לחודש ספטמבר 2019 (כולל)

בכפוף להצגת אישור זכאות לתואר בוגר וקליטת טופס לימודים בהיקף מלא של שנה א' בלימודי המוסמך.

במידה ומסיבה כלשהי מקבל המלגה מצמצם את היקף לימודיו או מפסיקם, עליו להודיע על כך בכתב למזכירות המחלקה לסטטיסטיקה והמלגה תופסק.

בנוסף להגשת בקשה למלגה, אנו מעודדים את תלמידי המוסמך להשתלב במערך ההוראה והתרגול במחלקה. 

מומלץ לתלמידי בוגר בסטטיסטיקה מהאוניברסיטה העברית לבחון את זכאותם גם למלגה של הפקולטה למדעי החברה המיועדת לתלמידי בוגר מצטיינים הממשיכים ישירות ללימודי מוסמך.

ההודעה מנוסחת בלשון זכר אך מיועדת לתלמידים ותלמידות כאחד.

בהצלחה!

*המלגות יחולקו מידי שנה בכפוף לאפשרויות התקציביות של המחלקה.

 

מלגה ע"ש גיורא מייזלר

גיורא מייזלר ז"ל שנפל במלחמת יום הכיפורים היה בנו של פרופ' דוד מייזלר ז"ל שלימד במחלקה לסטטיסטיקה. המלגה מוענקת אחת לשנתיים לתלמידי תואר בוגר ששירתו ביחידה קרבית ועוסקים בפעילות התנדבותית.

הזוכים בשנה"ל תשע"ז: מתן גרייזס ואהרן שרבף

מלגה ע"ש יוכי וקס 

ד"ר יוחנן וקס ז"ל היה חבר סגל במחלקה לסטטיסטיקה והיה ממקימי המעבדה לייעוץ סטטיסטי. המלגה מוענקת אחת לשנתיים לסטודנט מצטיין בתחום הסטטיסטיקה היישומית וביוסטטיסטיקה.

הזוכה בשנה"ל תשע"ח: דניאל בן זקן

מלגה ע"ש גד נתן

פרופ' גד נתן ז"ל היה חבר סגל במחלקה לסטטיסטיקה. המלגה מוענקת מידי שנה לפרויקט מצטיין בקורס 'הסדנה לייעוץ סטטיסטי' של תלמידי המוסמך.

הזוכים בשנה"ל תשע"ח: גלעד פלג ויוליה סלווטסקי

מלגה ע"ש דוד אסף

פרופ' דוד אסף ז"ל היה חבר סגל במחלקה לסטטיסטיקה. המלגה מוענקת אחת לשנתיים לדוקטורנט אשר התקדמותו המחקרית ראויה להערכה.

הזוכה בשנה"ל תשע"ו: יניב טנצר