יונתן זוארי

יועץ תלמידי בוגר
שעת קבלה סמסטר ב' - יום ג' 08:30-09:30
חדר 3408
02-5880282
jonathan.zouari@mail.huji.ac.il