נעמי קפלן דמרי

נעמי קפלן דמרי
יועצת תלמידי בוגר
שעת קבלה סמסטר א' - יום ב' 15:15 - 14:15
חדר 3408
02-5880282