ד"ר אריאל יפה

High dimensional data analysis, manifold learning, statistical machine learning
חדר 4411
02-5883308
ariel.jy@gmail.com