תכניות לימודים

שעות קבלה

שעות קבלה מורים                               שעות קבלה עוזרי הוראה 

 

במהלך החופשות לא יתקיימו שעות קבלה סדירות.

במידת הצורך, יש לתאם ישירות מול המרצה או המתרגל/ת בדוא"ל.