רוצה להשפיע על טיב השירות הממשלתית? מנוסה בניתוח נתונים?

11 אוגוסט, 2021

רוצה להשפיע על טיב השירות הממשלתית? מנוסה בניתוח נתונים?

לאגף תכנון אסטרטגי ומדיניות בנציבות שירות המדינה דרוש סטודנט לתחום המחקר.

זו הזדמנות ליישם את הכלים שרכשת בתואר כבר במהלך הלימודים, במשרת סטודנט משמעותית.

לפרטים נוספים:

https://www.gov.il/he/departments/publications/drushim/tender_221_2021

המשך קיץ מוצלח ובריא!