מתרגל לקורס סטטיסטיקה יישומית – עזריאלי המכללה האקדמית ירושלים

17 ינואר, 2022
  • דרוש מתרגל בקורס סטטיסטיקה יישומית לשנת תשפ"ג.
  • תלמיד תואר שני מצטיין לתפקיד מתרגל

נא לפנות לד"ר בנימין ברסקי לכתובת דו"אל: eugene@jce.ac.il