מנהל תחום מחקרי אורך: אחראי על תכנון וביצוע מחקרי אורך בנושאים שונים הקשורים למערכת החינוך.

18 יולי, 2022

 

להלן תיאור תפקיד מקוצר:

  • אחריות על תכנון וביצוע מחקרי אורך בנושאים הקשורים למערכת החינוך הכוללים בין השאר, מעקב אחר התקדמות ההישגים הלימודיים ,מדידת האפקטיביות בטווח הקצר והארוך של תשומות חינוכיות שונות, ועוד.
  • אחריות על מכלול ההיבטים המתודולוגיים והסטטיסטיים של המחקרים שבתחום אחריותו, לאורך כל שלבי המחקר כולל כתיבת דוחות מסכמים.
  • אחריות על הכנת תכניות עבודה וניהול והנחייה מקצועית של צוות העובדים שבתחומי אחריותו.
  • פיקוח על הצד המקצועי בכל המכרזים והפרויקטים שבתחומי אחריותו, כולל הפעלת גורמי מיקור חוץ.
  • ייצוג ראמ"ה בכל הנושאים שבתחום אחריותו מול יחידות משרד החינוך.

 

דרישות סף (ר' פירוט מלא במסמך המצורף)

השכלה: תואר אקדמי שני (מחקרי) במדעי החברה או במדעי הטבע ומדעים מדויקים עם

התמחות במחקר כמותי. רצוי תואר אקדמי שלישי.

ניסיון: לבעלי השכלה אקדמית תואר שני - שלוש שנות ניסיון מלאות במחקר כמותי -

ניסיון מוכח בעיבוד וניתוח נתונים סטטיסטיים מתקדמים וכן בכתיבת דוחות מחקריים (רצוי בעלי ניסיון במחקר כמותי רחב היקף בתחום החינוך).

הערה - ניסיון שנצבר במסגרת עבודת תזה או דוקטורט לא ימנה בחישוב הניסיון.

 

#

מס' מכרז

משרה

יחידה

חלקיות משרה

 

דרגה

מקום עבודה

מועד סיום ההרשמה

מועד התכנסות הוועדה

הערות

5.

100024 פומבי

מנהל/ת תחום (מחקרי אורך)

הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה)

100%

40-42 בדירוג מח"ר

 

רמת גן

24.7.2022

 

צפוי מעבר עתידי לירושלים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ניתן לצפות במפרט המכרז באתר נציבות שירות המדינה בכתובת : https://ejobs.gov.il/gius

מועמדים/ות המעוניינים להגיש מועמדותם למכרז יעשו זאת באמצעות מערכת הגיוס