מודעת אבל - מר ישראל עינות ז"ל

אוקטובר 5, 2020

האוניברסיטה העברית בירושלים

הפקולטה למדעי החברה והמחלקה לסטטיסטיקה ומדע הנתונים אבלות על מותו של מר ישראל עינות ז"ל ומשתתפות בצער המשפחה.