ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה דרוש/ה סטודנט/ית לתחום הנגשת מידע למחקר

18 נובמבר, 2021

 

מקום העבודה: ירושלים

היקף המשרה  96-120 שעות חודשיות

תיאור העיסוק

היחידה להנגשת מידע למחקר מספקת מידע לחוקרים ממשרדי ממשלה ומהאקדמיה המעוניינים לבצע מחקרים אקדמיים או לצורך קביעת מדיניות וקבלת החלטות תמוכת נתונים.

התפקיד הינו לסייע לחוקרים בהגדרת הקבצים הרצויים והמשתנים הנדרשים למחקר על פי הצרכים ומטרת המחקר. מתן ייעוץ לחוקרים על המידע הקיים בלמ"ס והמתאים לצרכי המחקר שלהם.

העובד אחראי לריכוז ועיבוד המידע על מנת להכין את מסד הנתונים לחוקרים, כולל שילוב בין קבצים ממקורות מידע שונים ובדיקת איכות המידע לפני שמועבר לחוקר.

כתיבת מתא דאטה והסברים מפורטים על הקבצים המועברים לחוקרים.

תיעוד שוטף ומסודר של המחקרים.

הכנת דוחות סיכום ומעקב אחרי יצירת הקבצים לחוקרים וכו.

אחריות בנוגע לסודיות סטטיסטית ובדיקת המידע המוצא מהסביבה הבטוחה של חדר המחקר.

בתפקיד זה נדרש לבצע פעולות בתוכנות סטטיסטיות SAS או R.

ביצוע פעולות נוספות בהתאם לצורכי העבודה לפי תכניות העבודה ובהתאם להנחיות הממונה.

דרישות סף

סטודנט/ית הלומד/ת במוסדות להשכלה גבוהה המוכרים על-ידי המועצה להשכלה גבוהה או במוסדות להכשרת הנדסאים וטכנאים שבפיקוח משרד העבודה, לרבות סטודנט/ית הלומד/ת לתואר ראשון נוסף, או לתואר שני נוסף, או סטודנט/ית הלומד/ת לתואר שלישי המוכר על-די המועצה להשכלה גבוהה.

סטודנט/ית הלומד/ת במכינה קדם אקדמית.

סטודנט/ית הלומד/ת בשנת השלמה לתואר שני, או סטודנט/ית הלומד/ת במוסד להשכלה גבוהה בשנת השלמה להסמכה לראיית חשבון.

נתונים נוספים רצויים

יחסי אנוש ומתן שירות ברמה גבוהה

היכרות עם עבודת הלמ"ס והמידע הקיים ביחידות השונות

ידע וניסיון בתוכנות סטטיסטיות SAS או R ותוכנותOFFICE .

הערות

  1. משך העסקה במשרת סטודנט/ית היא עד חמש שנים. תקופה זו כוללת את כל תקופות ההעסקה במשרת סטודנט/ית בשירות המדינה (לרבות תקופת העסקה במשרה במשרדי ממשלה אחרים).
  2. נדרשת נוכחות 3 ימים בשבוע לפחות.
  3. סטודנטים שהועסקו ב"משרת סטודנט" במשרד ממשלתי אחר, חייבים לצרף אישור העסקה המפרט את תקופת העסקה באותו המשרד, ופירוט שעות העבודה.  

 

קורות חיים, בצירוף אישור לימודים לשנת הלימודים תשפ"ב, יש לשלוח לכתובת מייל: hadasye@cbs.gov.il

 בציון "עבור משרת סטודנט – תחום הנגשת מידע למחקר".

מועד סיום הגשת המסמכים  עד לתאריך 17.11.2021. רק פניות מתאימות יקבלו מענה.

 

מועמדים מתאימים בלבד יוזמנו לראיון עבודה.

קליטת המועמד/ת למשרה מותנית בביצוע בדיקה ביטחונית ואישור ביטחוני ברמה הנדרשת.