דרוש חונך/ת

יוני 10, 2020

למתן שיעורי עזר לסטודנטית בקורסים:

52324 -הסתברות לסטטיסטיקאים

52221 -עקרונות ויישומים בניתוח סטטיסטי

דרישות:

*זמינות גבוהה

*ממוצע ציונים של 90 ומעלה העבודה בשכר )

 

משולם כמלגה- 70 ₪ לשעה( נא לצרף קו"ח + גיליון ציונים ומספר טלפון יש לשלוח ליחידת הנגישות במייל: il.ac.huji.savion@negishut )

נא לציין בנושא: שיעורי עזר ב(שם הקורס)