רקע היסטורי

בשנת 1950 יסדה האוניברסיטה את המחלקה לסטטיסטיקה כהתמחות משנה בפקולטה למדעי הרוח. כאשר הוקמה הפקולטה למדעי החברה בשנת 1953 צורפה המחלקה לסטטיסטיקה לפקולטה זו תחת הכותרת "המחלקה לסטטיסטיקה ודמוגרפיה". בראשיתה, כללה המחלקה 3 מורים: פרופסור רוברט בקי, שעמד בראשה, פרופסור הלמוט מיוזם, וד"ר ראובן גבריאל. פרופסור אריה דבורצקי מהמחלקה למתמטיקה סייע בהוראה של תורת ההסתברות. בשנות ה-60 וה-70 נוספו למחלקה מורים נוספים ובשנת 1969 המחלקה התפצלה לשתי מחלקות עצמאיות: מחלקה לסטטיסטיקה ומחלקה לדמוגרפיה. בתקופה זו נוסדה גם המעבדה ליעוץ סטטיסטי. 

בשנת 1980 המחלקה עברה להר הצופים ביחד עם הפקולטה למדעי החברה. קדם למעבר זה וויכוח ער בין המצדדים במעבר לבין התומכים בהתנתקות ממדעי החברה והישארות בקמפוס אדמונד ספרא. בניסיון לשמור על נוכחות במדעי הטבע המחלקה קיימה את קורסי היסוד של במקביל בהר הצופים ובקמפוס אדמונד ספרא. ההכרה בקרבה המדעית בין תחומי העיסוק השונים במדעי הטבע והמתמטיקה בכלל, ובמדעי המחשב בפרט, ובין סטטיסטיקה והרצון לחזק קשר זה קיים במחלקה לסטטיסטיקה גם כעת. 

 

בשנת 2019 המחלקה לסטטיסטיקה קיבלה אישור מהמועצה להשכלה גבוהה לפתוח תואר בוגר חדש בסטטיסטיקה ומדע הנתונים Data Science. תוכנית הלימודים שונתה בהתאם כשהמטרה היא להכשיר מדעני נתונים עם בסיס סטטיסטי.