קורס בחירה באנגלית

המחלקה מציעה לתלמידי סטטיסטיקה לתואר בוגר בשנה ג' ולתואר מוסמך,  

קורס בחירה באנגלית (נ"ז 1) בתחילת סמסטר ב' תשע"ט:

מרצה אורח פרופ' Emilio Porcu

webpage: http://emilioporcu.com 

פרופ' Porcu הינו ראש האגף של סטטיסטיקה מרחבית בקבוצת Spatial Analytics and Modelling ב- Newcastle University

התחום של סטטיסטיקה מרחבית/זמנית הינו תחום חשוב שמתמקד באפיון דפוסי השתנות לפי מיקום או לפי מיקום וזמן של תופעות שונות , כגון רמת זיהום אוויר, שעורי הימצאות או היארעות של מחלות, ושעורי פשע מסוג מסוים.    

יהיו בקורס 7 מפגשים (נוכחות חובה) בשעות 17:00-18:30 בתאריכים: 1,2,3,4,8,9,10 לאפריל 2019

 + בוחן שיתקיים ב 15.4.19. 

ניתן יהיה להירשם לקורס בתקופת הרישום של סמ' ב' (3-23.3.19). 

מטלות הקורס- פרויקט ומבחן. 

המעוניינים מוזמנים לפנות למזכירות החוג לסטטיסטיקה עד ל 31.12.18 (פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים).

בברכה,

מזכירות תלמידים - החוג לסטטיסטיקה