יונתן זוארי

יועץ תלמידי בוגר
שעת קבלה בימי ראשון בין השעות: 15:30-16:30
חדר 3408
jonathan.zouari@mail.huji.ac.il