המעבדה ליעוץ סטטיסטי

המעבדה לייעוץ סטטיסטי היא יחידה אקדמית של המחלקה לסטטיסטיקה. תפקידה העיקרי של המעבדה הוא לתמוך בהוראה והכשרה של סטודנטים לתארים מתקדמים בתחום הסטטיסטיקה היישומית. למעבדה שיתופי פעולה עם חוקרים ממחלקות אחרות באוניברסיטה ועם מוסדות וחברות מחוץ לאוניברסיטה בתחומים מגוונים כגון בריאות הציבור, רפואה, מדעי האטמוספירה וחינוך. בראש המעבדה עומדת פרופ' רונית ניראל nirelr@mail.huji.ac.il