מידע למועמדים לסגל המחלקה1

המחלקה מחפשת חברי סגל חדשים לקליטה באוקטובר 2016. מועד אחרון להגשת מועמדות הוא 30 בנובמבר, 2015. 

לאתר האוניברסיטאי להגשת בקשה