סמינרים

כל הסמינרים מתקיימים בחדר 4412, חדר הסמינרים המחלקתי.

סמינר מחלקתי

הסמינר מתקיים בימי ב' בשעות 17:00 -15:30

לפירוט תכני הסמינר

סמינר דוקטורנטים

הסמינר מתקיים בימי ב' בשעות 12:00 - 10:30 אחת לשבועיים.

 לפירוט תכני הסמינר