מסלולי לימודים

תחום הסטטיסטיקה חיוני לכל עשייה מדעית וטכנולוגית. המחקר והיישום בכל תחום מדעי או טכנולוגי, יהי זה כלכלה, תעשיה, מחשבים, רפואה, ביולוגיה, פיסיקה, מדע המדינה, פסיכולוגיה, חינוך או כל תחום אחר, מחייבים ניתוח נתונים אמפיריים.

הסטטיסטיקה הינה הכלי לביצוע ניתוח זה.

קורסי חובה בסטטיסטיקה ניתנים במרבית מגמות הלימוד באוניברסיטה. קורסים אלה מעניקים ידע מינימלי בסטטיסטיקה והסתברות אך אינם מביאים את הסטודנטים לידי יכולת ניתוח עצמאית של נתונים.

תלמידים רבים מגלים בהמשך לימודיהם את הצורך בכלי זה ונוכחים שהמחסור בידע ובניסיון בניתוח סטטיסטי של נתונים פוגע ביכולתם המדעית. רכישת מיומנות בתחום הסטטיסטיקה במסגרת לימודים בחוג לסטטיסטיקה כחוג שני מהווה יתרון משמעותי לתלמידים הבוחרים במסגרת זו.

שילוב בין-תחומי כגון סטטיסטיקה וכלכלה, סטטיסטיקה ומנהל עסקים, סטטיסטיקה וחשבונאות וכדומה מומלץ בחום.

שילוב כזה עשוי לפתוח בפני הבוחרים בו אופק תעסוקתי מגוון.

מסלול הדגש במדע הנתונים - Big Data: חדש!!! החל משנת הלימודים תשע"ח מציעה המחלקה לסטטסיטיקה מערך הוראה חדשני בו יינתן דגש לניתוח ממוחשב של מסדי נתונים גדולים. התכנית נועדה להכשיר את תלמידי תואר בוגר של המחלקה לעיסוק המורכב של ניתוח נתונים בעולם המודרני. במסגרת הלימודים ייחשפו התלמידים לשיטות שונות להצגה של נתונים ויינתנו כלים לניתוח נתונים לשם חיזוי או סיווג של דגימות תוך שימוש נרחב ומתוחכם בכלים חישוביים. המשלימים מערך זה יוכרו כמי שסיימו תואר ראשון בסטטיסטיקה תוך ציון 'הדגש במדע הנתונים' בגיליון הציונים הסופי לתואר.

מסלול מואץ לתואר שני: המחלקה לסטטיסטיקה מקיימת מסלול לתלמידים בעלי ציונים גבוהים המאפשר השלמה של התואר הראשון והשני גם יחד בתוך פרק זמן של ארבע שנים. הקבלה למסלול מתבצעת בסיום שנה א' ובהסתמך על הציונים של קורסי החובה של בסטטיסטיקה.