תוכניות מיוחדות

כאן תקבלו מידע אודות תוכניות מיוחדות בתואר בוגר

הדגש באקטואריה וניהול סיכונים במסגרת תואר בוגר במנהל עסקים וסטטיסטיקה

 

רקע כללי: אקטואריה היא תחום הנעזר בכלים מתמטיים וסטטיסטיים כדי להעריך סיכונים עתידיים וליצור כלים פיננסיים להגנה מפניהם. כלים אלו יש להפעיל בסביבה עסקית שבה לשיקולי רווח והפסד, לשיקולים שיווקיים, לשיקולי מיסוי ולמגבלות החוק יש תפקיד מרכזי בעת גיבוש ההמלצות העסקיות. תחום העיסוק המרכזי של אקטוארים הוא בהקשר של תעשיית הביטוח אך המחקר והיישום בתחום מופיעים גם בהקשרים נוספים. מקצוע האקטואריה הוא מקצוע מבוקש בארץ ובחו"ל. העבודה כאקטואר נמצאת בראש הדירוג של המקצועות המבוקשים בעולם.

מסלול ההכשרה לאקטואריה: החוג לסטטיסטיקה בשיתוף בית הספר למנהל עסקים מציעים מסלול לתואר בוגר במנהל עסקים וסטטיסטיקה עם הדגש באקטואריה וניהול סיכונים. בוגרי מסלול זה יזכו לבסיס מוצק בתחום העסקי ובתחום ניתוח נתונים.

ההכשרה למקצוע האקטואריה הינה ארוכה ומחייבת מעבר של סדרת מבחני הסמכה המנוהלים ע"י אגודת האקטוארים הבריטית. התואר המוצע מכין לרוב המבחנים של השלב הראשון בהכשרה. מערך הבחינה בשלב זה כולל שמונה מבחנים של אגודת האקטוארים הבריטית (CT1-CT8) ומבחן מקוון ((CT9. תלמידי המסלול יוכלו להירשם למבחנים אלו דרך מכון מגיד[1]. השלמת התואר והמבחנים של שלב ההכשרה הראשון יכינו את הבוגרים בצורה מיטבית לשלבים המתקדמים של הסמכה לאקטואריה ולקריירה בתעשיית הביטוח וניהול הסיכונים.

מבנה התואר: התוכנית מסתמכת על מבנה התואר הדו-חוגי במנהל עסקים וסטטיסטיקה. התלמידים יידרשו ללמוד את כל חובות התואר הדו חוגי במנהל עסקים וסטטיסטיקה בהתאם לפירוט המופיע בשנתונים של החוגים. במסגרת התואר המוצע יינתנו קורסים ייעודיים שיכללו במכסת קורסי החובה והבחירה בסטטיסטיקה ומנהל עסקים. המסיימים את המסלול בהצלחה יהיו זכאים לרישום 'ההדגש באקטואריה וניהול סיכונים' בגיליון הציונים הסופי המצורף לתעודת הבוגר.

 תנאי קבלה לתואר: תנאי הקבלה הנדרשים בחוג לסטטיסטיקה ובבית ספר למנהל עסקים.

לפרטים נוספים אנא פנו למזכירות החוג לסטטיסטיקה בטלפון: 02-5883047 או במייל: clarep@savion.huji.ac.il

מהלך הלימודים של תואר בוגר במנהל עסקים וסטטיסטיקה עם הדגש באקטואריה וניהול סיכונים

(הקורסים המסומנים בצהוב הינם הקורסים הנדרשים בלימודי ההדגש).

שנה

קורס

סטטיסטיקה

מנהל עסקים

שנה א

 

 

 

סמסטר א

55701 מבוא לכלכלה א'

 

4

 

55312 מבוא לטכנולוגית אינטרנט

 

3

 

55102 יסודות מדעי ההתנהגות

 

3

 

55117 השתתפות בניסויים

 

ללא נ"ז

 

52304 תכנות ליישומים סטטיסטיים

3

 

 

57121 חדו"א א'

6

 

סמסטר ב

55702 מבוא לכלכלה ב'

 

4

 

52220 יסודות הסתברות

6

 

 

57122 חדו"א ב'

6

 

סה"כ שנה א'  (35)

 

21

14

שנה ב

 

 

 

סמסטר א

55804 יסודות השיווק

 

3

 

55687 התנהגות ארגונית

 

3

 

55802 יסודות החשבונאות

 

3

 

52221 עקרונות ויישומים בניתוח סטטיסטי

5

 

 

52324 הסתברות לסטטיסטיקאים

4

 

 

52322 אלגברה לינארית לסטטיסטיקאים

4

 

סמסטר ב

55518 שיטות מחקר במנע"ס

 

3

 

55945 שיטות כמותיות  בניהול

 

3

 

55803 יסודות המימון

 

3

 

52721 מבוא למתמטיקה של ניהול סיכונים בביטוח (CT1+CT3)

 

3

 

52325 הסקה סטטיסטית ושימושיה

6

 

 

52320 רגרסיה ומודלים לינאריים

4

 

סה"כ שנה ב' (44)

 

23

21

שנה ג

 

 

 

סמסטר א

55506 ניהול התפעול

 

3

 

55510 ניהול אסטרטגי

 

3

 

סמינר מסכם במנהל עסקים        

 

4

 

52535 כלכלה פיננסית  (CT8)

 

6

 

52518 מודלים סטטיסטיים ויישומיהם

3

 

 

52568 מעבדה בסטטיסטיקה

3

 

 

52730 תהליכים מקריים ויישומיהם בביטוח (CT4)

3

 

סמסטר ב

קורסי בחירה במנהל עסקים

 

5

 

אבני פינה (2 רוח + 2 ניסוי)

 

4

 

52500 פרויקט בסטטיסטיקה

2

 

 

52613 שיטות סטטיסטיות בביטוח (CT6)

3

 

 

52725 תיאורית סיכוני חיים(CT5)

3

 

סה"כ שנה ג' (42)

 

17

25

סה"כ תואר ראשון  121 (+ 4 אבני פינה סטטיסטיקה)

61+ 4 אבני פינה

60

 

 

 

 

[1]  מבחני ההסמכה מנוהלים בארץ על ידי אגודת האקטוארים בישראל. רישום למבחנים של האגודה מחייב הצטרפות  לאגודה במעמד של 'עמית לומד' ותשלום נפרד למבחנים. הסטודנטים השייכים לתוכנית ומעוניינים לגשת למבחנים ירשמו בשנה השנייה ללימודיהם לאגודה ולמבחנים דרך 'מכון מגיד'.

 

 

 

הדגש באקטואריה וניהול סיכונים במסגרת תואר בוגר בכלכלה וסטטיסטיקה

 

רקע כללי: אקטואריה היא תחום הנעזר בכלים מתמטיים וסטטיסטיים כדי להעריך סיכונים עתידיים וליצור כלים פיננסיים להגנה מפניהם. כלים אלו יש להפעיל בסביבה עסקית שבה לשיקולי רווח והפסד, לשיקולים שיווקיים, לשיקולי מיסוי ולמגבלות החוק יש תפקיד מרכזי בעת גיבוש ההמלצות העסקיות. תחום העיסוק המרכזי של אקטוארים הוא בהקשר של תעשיית הביטוח אך המחקר והיישום בתחום מופיעים גם בהקשרים נוספים. מקצוע האקטואריה הוא מקצוע נחשק בארץ ובחו"ל. העבודה כאקטואר נמצאת בראש הדירוג של המקצועות המבוקשים בעולם.

מסלול ההכשרה לאקטואריה: החוג לכלכלה והחוג לסטטיסטיקה מציעים מסלול לתואר בוגר בכלכלה וסטטיסטיקה עם הדגש באקטואריה וניהול סיכונים. בוגרי מסלול זה יזכו לבסיס מוצק הן בכלכלה והן בניתוח נתונים. בסיס זה ישולב בהתמחות בתחום הפיננסי בכלל, ובתחום הביטוח בפרט, ויהווה עמדת זינוק מצוינת לקריירה במגזר הפרטי ובמגזר הציבורי.

ההכשרה למקצוע האקטואריה הינה ארוכה ומחייבת מעבר של סדרת מבחני הסמכה המנוהלים ע"י אגודת האקטוארים הבריטית. התואר המוצע מכין לרוב המבחנים של השלב הראשון בהכשרה. מערך הבחינה בשלב זה כולל שמונה מבחנים של אגודת האקטוארים הבריטית (CT1-CT8) ומבחן מקוון ((CT9. תלמידי המסלול יוכלו להירשם למבחנים אלו דרך מכון מגיד[1]. השלמת התואר והמבחנים של שלב ההכשרה הראשון יכינו את הבוגרים בצורה מיטבית לשלבים המתקדמים של הסמכה לאקטואריה ולקריירה בתעשיית הביטוח וניהול הסיכונים.

מבנה התואר: התוכנית מסתמכת על מבנה התואר הדו-חוגי בכלכלה וסטטיסטיקה. התלמידים יידרשו ללמוד את כל חובות התואר הדו-חוגי בכלכלה וסטטיסטיקה בהתאם לפירוט המופיע בשנתונים של החוגים. במסגרת התואר המוצע יינתנו קורסים ייעודיים שיכללו במכסת קורסי החובה והבחירה בכלכלה ובסטטיסטיקה. המסיימים את המסלול בהצלחה יהיו זכאים לרישום 'ההדגש באקטואריה וניהול סיכונים' בגיליון הציונים הסופי המצורף לתעודת הבוגר.

 תנאי קבלה לתואר: תנאי הקבלה הנדרשים בחוג לכלכלה ובחוג לסטטיסטיקה.

לפרטים נוספים אנא פנו למזכירות החוג לסטטיסטיקה בטלפון: 02-5883047 או במייל: clarep@savion.huji.ac.il

הדגמה של מהלך הלימודים בכלכלה וסטטיסטיקה עם הדגש באקטואריה וניהול סיכונים

(הקורסים המסומנים בצהוב הינם הקורסים הנדרשים בלימודי ההדגש).

שנה

קורס

סטטיסטיקה

כלכלה

שנה א

 

 

 

סמסטר א

57107 מבוא לכלכלה א'

 

4

 

52304 תכנות ליישומים סטטיסטיים

3

 

 

57121 חדו"א א'

6

 

 

 

 

 

סמסטר ב

57108 מבוא לכלכלה ב'

 

4

 

52220 יסודות הסתברות

6

 

 

57122 חדו"א ב'

6

 

 

 

 

 

סה"כ שנה א'  (35)

 

21

8

 

 

 

 

שנה ב

 

 

 

סמסטר א

57305 מקרו כלכלה א

 

4

 

57307 תורת המחירים א

 

4

 

52221 עקרונות ויישומים בניתוח סטטיסטי

5

 

 

52324 הסתברות לסטטיסטיקאים

4

 

 

52322 אלגברה לינארית לסטטיסטיקאים

4

 

סמסטר ב

57322 מבוא לאקונומטריקה

 

5

 

57308 תורת המחירים ב

 

4

 

52721 מבוא למתמטיקה של ניהול סיכונים בביטוח (CT1)

 

3

 

52325 הסקה סטטיסטית

6

 

 

52320 רגרסיה ומודלים לינאריים

4

 

סה"כ שנה ב' (43)

 

23

20

שנה ג

 

 

 

סמסטר א

קורס חקר (שנתי)

 

4

 

52518 מודלים סטטיסטיים ויישומיהם

3

 

 

52568 מעבדה בסטטיסטיקה

3

 

 

52730 תהליכים מקריים ויישומיהם בביטוח (CT4)

3

 

 

52535 כלכלה פיננסית (CT8)

 

6

סמסטר ב

קורס ליבה כלכלה

 

4

 

קורסי בחירה (מכלל קורסי האוניברסיטה)

 

3

 

קורסי בחירה/ליבה נוספים בכלכלה

 

11

 

52613 שיטות סטטיסטיות בביטוח (CT6)

3

 

 

52500 פרויקט בסטטיסטיקה

2

 

 

52725 תיאורית סיכוני חיים(CT5)

3

 

סה"כ שנה ג' (42)

 

17

28

סה"כ תואר ראשון 117 (+אבני פינה)

61

56

 

 

 

 

 

[1]  מבחני ההסמכה מנוהלים בארץ על ידי אגודת האקטוארים בישראל. רישום למבחנים של האגודה מחייב הצטרפות  לאגודה במעמד של 'עמית לומד' ותשלום נפרד למבחנים. הסטודנטים השייכים לתוכנית ומעוניינים לגשת למבחנים ירשמו בשנה השנייה ללימודיהם לאגודה ולמבחנים דרך 'מכון מגיד'.

 

 

 

מסלול מואץ למוסמך 

 

מסלול מואץ למוסמך 

המחלקה לסטטיסטיקה מעוניינת לזהות ולטפח סטודנטים מוכשרים ולקדמם במעלה הסולם האקדמי. החל מתשע"ד מציעה המחלקה לתלמידים בעלי ציונים גבוהים מסלול מואץ המאפשר השלמת תואר בוגר ומוסמך גם יחד תוך ארבע שנים בלבד.

תנאי קבלה למסלול

תלמיד זכאי להצטרף למסלול בתחילת שנה ג' ללימודיו במידה וממוצע ציוניו המשוקלל של קורסי החובה הבסיסיים של שנה א' ושנה ב' יחדיו הינו 85 לפחות.

קבלה לתלמידים מחוץ לחוג: תלמידים אשר למדו בשנה א' ללימודיהם את הקורסים חדו"א א (כלכלנים), חדו"א ב (כלכלנים) ויסודות ההסתברות (או קורסים מקבילים) ועומדים בתנאי הקבלה למסלול (המפורטים לעיל) רשאים להתקבל למסלול בכפוף לקבלתם לחוג וידרשו להשלים את קורס התכנות (הנלמד בשנה א' בסטטיסטיקה) בתחילת שנה ב' ללימודיהם.

תלמידי המסלול חייבים לסיים את כל חובותיהם לתואר בוגר בסטטיסטיקה ולאחסן לפחות 8 נקודות זכות לטובת תואר מוסמך עד תום שנה ג' של לימודיהם. בנוסף ללימודים במחלקה לסטטיסטיקה יש להשלים לימודי תואר בוגר בחוג נוסף או להשלים את חובות הלימודים לתואר חד-חוגי בסטטיסטיקה.

כדי להמשיך לשנה ד', בה ניתן יהיה להשלים את הלימודים לתואר מוסמך, יש לעמוד בתנאי הקבלה ללימודי מוסמך במחלקה לסטטיסטיקה.

שכר לימוד: תלמידי התכנית יחויבו בשכר לימוד מלא של לימודי הבוגר (300%) ובשכר הלימוד המלא של לימודי המוסמך (200%). המחלקה לסטטיסטיקה תשתדל לסייע כלכלית לסטודנטים מצטיינים במסלול בשנה הרביעית ללימודיהם כדי לאפשר להם להקדיש את זמנם ללימודים ולהכשירם לקראת המשך המסלול האקדמי.

דוגמא לארגון אפשרי של תוכנית הלימודים במסגרת המסלול המואץ מוצגת בטבלה שלהלן. בטבלה מוצגים עומס נקודות הזכות הנדרש מתלמיד במסלול הרגיל המסיים תואר בוגר דו-חוגי בסטטיסטיקה ותואר מוסמך בסטטיסטיקה בפרק זמן של חמש שנים לצד הנדרש מתלמיד במסלול המואץ. במסגרת המסלול ניתן ללמוד תואר מחקרי או לא מחקרי. במקומות בהן יש אבחנה בין המסלול המחקרי למוסמך למסלול הלא מחקרי מוצגות נקודות הזכות באופן הבא: מסלול מחקרי/מסלול לא מחקרי. הקורסים המאופסנים למוסמך הנלמדים בשלושת השנים הראשונות ללימודים מודגשים.

 

 

 

הדגמה של תוכנית לימודים במסלול המואץ

שנה

קורס

מסלול רגיל

מסלול מואץ

שנה א

 

 

 

סמסטר א

תכנות ליישומים סטטיסטיים

3

3

 

חדו"א א

6

6

סמסטר ב

יסודות הסתברות

6

6

 

חדו"א ב'

6

6

סה"כ שנה א'

 

21

21

 

 

 

 

שנה ב

 

 

 

סמסטר א

עקרונות ויישומים

5

5

 

הסתברות לסטטיסטיקאים

4

4

 

אלגברה לינארית לסטטיסטיקאים

4

4

סמסטר ב

הסקה סטטיסטית

6

6

 

רגרסיה ומודלים לינאריים

4

4

 

קורס בחירה (מתמטיקה לסטט')

 

3

סה"כ שנה ב'

 

23

26

 

 

 

 

שנה ג

 

 

 

סמסטר א

מודלים סטטיסטים

3

3

 

קורס בחירה

3

3

 

קורס בחירה

3

 

 

מעבדה בסטטיסטיקה

3

3

 

הסתברות ותהליכים מקריים

 

6

סמסטר ב

פרויקט

2

2

 

קורס בחירה

3

3

 

שיטות חישוביות

 

3

 

מודלים ב'

 

5

סה"כ שנה ג'

 

17

28

סה"כ תואר ראשון

 

61

61 (14 מאוחסן)

 

 

 

 

שנה ד'

 

 

 

סמסטר א

מודלים א

6

6

 

הסתברות ותהליכים מקריים

6

 

 

קורס בחירה

 

3

 

סמינר (לא מחקרי)

 

7/0

 

סדנה בייעוץ

 

4

סמסטר ב

מודלים ב

5

 

 

שיטות חישוביות

3

 

 

קורס בחירה

 

3

 

קורס בחירה

 

3

סה"כ שנה ד'

 

20

26/19

שנה ה'

 

 

 

סמסטר א

קורס בחירה

3

 

 

סמינר (לא מחקרי)

7/0

 

 

קורס בחירה

0/3

 

 

סדנה בייעוץ

4

 

סמסטר ב

קורס בחירה

3

 

 

קורס בחירה

3/0

 

סה"כ שנה ה'

 

20/13

 

 

 

 

 

סה"כ תואר שני                    מחקרי = 33                       לא מחקרי = 40